Jarmark sztuki i antyków - Jaś Wędrowniczek - Rymanów

2019-04-07 Jarmark sztuki i antyków

Jarmark sztuki i antyków

dla artystów i kolekcjonerów

Zapraszamy w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, na JARMARK SZTUKI I ANTYKÓW w godzinach od 7.00 do 14.00

Jarmark organizowany jest dla wszystkich, którzy zbierają stare przedmioty, artystów, rzemieślników i kolekcjonerów.
Dla tych, którzy zainteresowani są prezentacją, sprzedażą i wymianą swoich zbiorów, prac, wyrobów.

Lokalizacja stoisk – parking przy ul. Bieleckiego (obok hotelu) Wstęp dla wystawców: 20 zł od stoiska.