Regulamin hotelu "Jaś Wędrowniczek" - Jaś Wędrowniczek - Rymanów

JAŚ WĘDROWNICZEK Regulamin Hotelowy

REGULAMIN

Czyli nasze zasady, które uprzyjemnią Państwu pobyt
w Hotelu „Jaś Wędrowniczek”


DZ.U. Poz. 1871 z dnia 23 października 2020 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemi
 po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:
„2b. Prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 9, na terenie prowadzenia usług hotelarskich, jest dopuszczalne wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową, pod warunkiem zapewnienia, aby:
1) goście realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje;
2) goście zajmowali co drugi stolik i odległość między stolikami wynosiła co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika;
3) obsługa realizowała obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1.”,Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


REGULAMIN


§ 1.
Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty rejestracyjnej.

§ 2.
Regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji hotelu, w każdym pokoju hotelowym oraz na stronie
internetowej hotelu.

§ 3.
Opiekunem i doradcą naszych gości jest recepcja i sheriff.

§ 4.
Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 14.00, a kończy o godzinie 12.00 dnia następnego.

§ 5.
Życzenie przedłużenia pobytu prosimy zgłaszać w recepcji. W miarę możliwości postaramy się spełnić Państwa oczekiwania.

§ 6.
Na śniadanie zapraszamy do restauracji w godzinach 7.00-11.00.

§ 7.
W czasie pobytu w Hotelu prosimy o przestrzeganie zasad porządkowych, w szczególności o niekorzystanie
w pokojach z urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia.

§ 8.
Przed opuszczeniem pokoju prosimy każdorazowo o wyłączenie urządzeń elektrycznych, wody, zamknięcie okien
i drzwi oraz pozostawienie klucza w recepcji.

§ 9.
Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godziny 6.00.

§ 10.
Państwa goście proszeni są o opuszczenie pokoi hotelowych przed godziną 22.00.

§ 11.
Zachowanie osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości.

§ 12.
Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju zniszczenia urządzeń stanowiących wyposażenie hotelu, które powstały z jego winy lub gości go odwiedzających.

§ 13.
Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym pracownika recepcji.

§ 14.
Palenie papierosów w pokojach i w części hotelowej jest zabronione. Zapraszamy do skorzystania z wyznaczonych do tego miejsc. Nieprzestrzeganie tego warunku spowoduje naliczenie opłaty, w wysokości 200zł.

§ 15.
Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem, wszelkie zastrzeżenia i uwagi prosimy zgłaszać
w recepcji – postaramy się o poprawę jakości naszych usług.

§ 16.
Akceptujemy pobyt zwierząt za dodatkową opłatą. Gość ponosi wszelką odpowiedzialność za zwierzę i ewentualne szkody przez nie wyrządzone.

§ 17.
Zapewniamy profesjonalną obsługę, bezpieczny i nieskrępowany wypoczynek oraz zachowanie tajemnicy
informacji o gościu.

§ 18.
Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt odbiorcy pod wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji, Hotel przechowa przedmioty przez okres 30 dni, po upływie tego okresu przejdą one na własność Hotelu.

§ 19.
Dane osobowe Gości są przetwarzane w celu świadczenia usług hotelarskich. Administratorem danych osobowych jest Jaś Wędrowniczek Hotel Restauracja Sp. z o.o.  Sp.k. z siedzibą w Rymanowie,  Bieleckiego 8.
Pełna informacja o danych osobowych i naszej polityce prywatności dostępna jest na stronie www.jas-wedrowniczek.pl , w pokojach hotelowych oraz w recepcji.

 
Życzymy Państwu udanego pobytu i zapraszamy ponownie.REZERWACJA - RECEPCJA HOTELOWA:
Zadzwoń teraz!
 Zadzwoń do nas !
Napisz do nas !