Karta Stałego Klienta - Jaś Wędrowniczek - Rymanów

JAŚ WĘDROWNICZEK Karta Stałego Klienta

Karta Stałego Klienta
Hotelu "Jaś Wędrowniczek"

Jeśli jesteś częstym gościem naszego hotelu to zapraszamy do udziału w programie promocyjnym dla stałych klientów. Wprowadzając Kartę Stałego Klienta, chcemy premiować to, że jesteście Państwo z nami i chętnie korzystacie z naszych usług.


REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA

 • Karta Stałego Klienta jest kartą imienną, przyznawaną gościom hotelu Jaś Wędrowniczek.
 • Uprawnienia do rabatu 10% na standardowe ceny pokoi obowiązujące w hotelu,
  z wyjątkiem ofert specjalnych i pakietów pobytowych.
 • Program promocyjny kierowany jest do gości indywidualnych, nie dotyczy pobytów grupowych.
 • Uprawnionym do korzystania z Karty Stałego Klienta jest jej właściciel.
 • Warunkiem uzyskania rabatu jest okazanie karty pracownikowi recepcji przy rozliczeniu kosztów pobytu.
 • Karta uszkodzona w sposób uniemożliwiający jej identyfikację, nie będzie honorowana.
 • W przypadku utraty karty, klient może bezpłatnie otrzymać nową, po wcześniejszej weryfikacji danych i wszystkich kryteriów przyznawania Karty Stałego Klienta.
 • Hotel zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie Karty Stałego Klienta.
 • Kryteria przyznawania Karty Stałego Klienta - warunkiem przyznania karty, jest pobyt w hotelu i skorzystanie z co najmniej 10 noclegów w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o wydanie karty.
 • Karta Stałego Klienta wydawana jest na wniosek Klienta, który można złożyć
  w recepcji w formie ustnej dyspozycji.
 • Pracownik recepcji po weryfikacji uprawnień, wydaje imienną kartę klientowi, który złożył wniosek.
 • Karta Stałego Klienta, to program promocyjny, który nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi przez hotel oraz nie dotyczy pakietów pobytowych.
 • Hotel, jako organizator programu promocyjnego, zastrzega sobie prawo jego zakończenia, z zachowaniem zasady poinformowania o terminie wygaśnięcia promocji na stronie www.jas-wedrowniczek.pl , przy czym informacja ta, będzie podana do wiadomości z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
 • Karta Stałego Klienta traci ważność z chwilą zakończenia programu.

REZERWACJA - RECEPCJA HOTELOWA:
tel. +48 13 43 56 733
tel. kom.: +48 603 364 444
e-mail: hotel@jas-wedrowniczek.pl