Karty prezentowe "Jasia Wędrowniczka" - Jaś Wędrowniczek - Rymanów

JAŚ WĘDROWNICZEK Karta prezentowa

Karta Prezentowa "Jasia Wędrowniczka"

w EDYCJI LIMITOWANEJ "Świąteczna odsłona"

 • To doskonały pomysł na elegancki i nowoczesny prezent, który może być zaproszeniem na kolację, koncert czy wypoczynek w hotelu.
 • Proponujemy karty prezentowe o nominałach: 50, 100 i 150 zł.
 • Karty prezentowe mają odpowiednio długi czas realizacji.
 • Sprzedaż kart prowadzi Recepcja
 • KONTAKT  tel.: + 48 13 43 567 33,  tel.kom: +48 603 364 444
       

Regulamin

 1. Warunki ogólne
 1. Wydawcą Kart Prezentowych Jasia Wędrowniczka jest Hotel**Restauracja „Jaś Wędrowniczek” w Rymanowie.
 2. Karta Prezentowa upoważnia do zakupu usług wyłącznie w Hotelu**Restauracji „Jaś Wędrowniczek” w Rymanowie i można nią zapłacić za posiłek i napoje w restauracji, nocleg w hotelu lub za bilety wstępu na koncert czy inną imprezę rozrywkową.
 3. Nabywca może zakupić kartę o wybranym nominale, to jest: 50, 100 lub 150 zł., płacąc gotówką, kartą lub przelewem.
 4. Przy płatności przelewem Karta Prezentowa jest wydawana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Wydawcy.
 5. Karty Prezentowej nie można zakupić przy użyciu drugiej Karty Prezentowej.
 6. Karta Prezentowa Jasia Wędrowniczka nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy.
 7. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Prezentowe „Jasia Wędrowniczka”, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich zakupie i przekazaniu Nabywcy.
 8. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Karty Prezentowej Jasia Wędrowniczka, po ich przekazaniu Nabywcy.
 9. Karta Prezentowa Jasia Wędrowniczka jest ważna i aktywna przez okres kolejnych 4 (czterech) miesięcy od momentu zakupu.
 10. Karta Prezentowa Jasia Wędrowniczka posiada określoną datę ważności, która wpisywana jest w chwili jej zakupu.
 1. Zasady korzystania z Karty Prezentowej

 1. Wydawca przyjmuje do realizacji w Hotelu ** Restauracji Jaś Wędrowniczek wyłącznie ważne Karty Prezentowe.
 2. Przy realizacji Karty Prezentowej Jasia Wędrowniczka Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego towaru lub świadczonej usługi jest niższa niż aktualna wartość nominalna karty.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny towarów lub usług gotówką, kartą płatniczą lub kredytową, gdy wartość otrzymywanego towaru lub świadczonej usługi jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty Prezentowej Jasia Wędrowniczka.
 4. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Prezentowej w następujących przypadkach:
  1. upływu terminu ważności Karty Prezentowej
  2. uszkodzenia przez Użytkownika Karty Prezentowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Prezentowej.

  III. Rodzaje i aktywacja  Kart Prezentowych Jasia Wędrowniczka.

 1. Karty Prezentowe są wydawane tylko i wyłącznie na okaziciela.
 2. Karta Prezentowa po przekroczeniu terminu jej ważności jest nieważna.
 
 1. Reklamacje Kart Prezentowych
 2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem oraz użyciem Kart Prezentowych będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Nabywcę lub Użytkownika.
 3. Reklamacje należy składać w formie pisemnej, bezpośrednio u Wydawcy, którym jest Hotel** Restauracja „Jaś Wędrowniczek” w Rymanowie.
 
 1. Postanowienia końcowe
 1. Karta Prezentowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę).
 2. Karta Prezentowa jest formą bonu towarowego, który może być realizowany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Regulaminu jest udostępniony na stronie internetowej www.jas-wedrownczek.pl oraz w Hotelu ** Restauracji „Jaś Wędrowniczek”.
 4. Na wniosek Nabywcy lub Użytkownika, Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.
 5. Wydawca może wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiana treści Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Wydawcę, jednakże nie wcześniej niż w ciągu 7 dni od chwili udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.jas-wedrowniczek.pl

REZERWACJA - RECEPCJA HOTELOWA:
tel. +48 13 43 56 733
tel. kom.: +48 603 364 444
e-mail: hotel@jas-wedrowniczek.pl