Atrakcje okolicy Cerkiew w Bałuciance - Jaś Wędrowniczek - Rymanów

JAŚ WĘDROWNICZEK Bałucianka - Cerkiew

10

Atrakcje okolicy Cerkiew w Bałuciance

Prawosławna świątynia o ciekawej konstrukcji.

Cerkiew leży na trasie podkarpackiego Szlaku Architektury Drewnianej, Jest jedną z najstarszych zachowanych na łemkowszczyźnie, przeszła dwa gruntowane remonty w 1820 i 2009 r.

Dawna cerkiew grekokatolicka.

Cerkiew powstała ok. 1750 r. jako łemkowska cerkiew grekokatolicka,   w latach 1946 – 20013 roku służyła jako kościół filialny.  Budowla drewniana o nietypowej bryle: wieża bez izbicy, nad nawą i prezbiterium zrębowe zwieńczenia. Dach i ściany pokryte gontem. Przetrwał  rokokowy ołtarz główny z 1783 z obrazem Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. Na południowej ścianie znajduje się ludowa kopia obrazu Chrystusa z Kobylanki.