Zaduszki Jazzowe - Jaś Wędrowniczek - Rymanów

2017-11-03 Zaduszki Jazzowe

3 listopada 2017 r.

ZADUSZKI JAZZOWE

MICHAŁ SALAMON TRIO


Cisza. To ona jest punktem wyjścia i najważniejszą inspiracją dla najnowszych kompozycji na trio z gościnnym
udziałem instrumentów dętych. Cisza niedefiniowalna jednoznacznie przestaje być postrzegana jako jednostajna,
statyczna i monotonna. Wręcz przeciwnie. Cisza tworzy przestrzeń dla życia. Przestrzeń, w której czas ma pełną
swobodę. Zatrzymuje się, zwalnia lub – jeśli tylko ma na to ochotę – kurczy się, przyśpiesza czy zmienia w wulkan
nieokiełznanej energii.
Punktem wyjścia dla stworzenia kompozycji na trio były poszukiwania w CISZY rozumianej nie jako abstrakt, ale
jako obszar pełen dźwięków, impresji, obrazów, emocji i barw. CISZA będąca głównym biegunem pozwoliła otworzyć
Salamonowi czas i przestrzeń, z których wyłoniły się rytm, harmonia i melodyjność. To CISZA napędziła energię
budującą zarówno świat duchowej kontemplacji, jak i moc, radość oraz dynamizm działania widoczne
w kompozycjach.