VIII Beskidzki Rajd Śladami Dwóch Kardynałów - Jaś Wędrowniczek - Rymanów

2018-08-04 VIII Beskidzki Rajd Śladami Dwóch Kardynałów

4 sierpnia 2018r. odbył się:

VIII Beskidzki Rajd Śladami Dwóch KardynałówRegulamin Rajdu „Śladami Dwóch Kardynałów”

 1. Idea Rajdu wiąże się z pobytem na tej ziemi dwóch wielkich Polaków – ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego oraz ks. Kard Karola Wojtyły. Pierwsza edycja rajdu miała miejsce w 2011 roku.
 2. Celem rajdu jest ożywienie pamięci o życiu i dziedzictwie obu wielkich kardynałów, ale także zaznajomienie uczestników rajdu z przeszłością tej ziemi i jej mieszkańców oraz stwarzanie okazji do bezpośredniego kontaktu z piękną przyroda Beskidu Niskiego.
 3. Trasa rajdu biegnie od wsi Pastwiska, w sąsiedztwie, której wielokrotnie biwakował ks. Karol Wojtyła przez pasmo Bukowicy, Tokarnię, Karlików, masyw Kamienia, Wahalowski Wierch do Komańczy, gdzie w ośrodku sióstr Nazaretanek internowany był (1955/56) prymas Wyszyński. Rajd może przemiennie być prowadzony w obu kierunkach tej trasy.
 4. Głównym organizatorem rajdu jest gmina Zarszyn (Wójt gminy) we współpracy z wsią Pastwiska (Sołtys). Organizatorzy mogą zapraszać do współpracy inne gminy
  i podmioty publiczne. Konkretna forma organizacji będzie przedmiotem konsultacji między Wójtem, Sołtysem i komandorem Rajdu.
 5. Organizatorzy zapewniają właściwe warunku do przeprowadzenia rajdu: promocja, informacja, zapisy, znaczki, transport i wyżywienie, ceremonia otwarcia i stosowne zakończenie rajdu. Ewentualna oprawa artystyczna (konkursy, wystawy, itp.) powinna pozostawać w związku z ideą i celami rajdu.
 6. Rajd letnie, pieszy odbywa się w pierwsza sobotę sierpnia a zimowy, narciarski
  w pierwsza sobotę lutego. Organizatorzy mogą wyznaczyć inny termin rajdu.
 7. Komandor rajdu zapewnia sprawny i bezpieczny przebieg rajdu oraz tradycyjnie proponuje przesłanie dla kolejnej edycji rajdu. Komandor wykonuje swoje zadania we współpracy z GOPR oraz wskazanymi przezeń osobami posiadającymi doświadczenie w tym zakresie.
 8. Uczestnicy rajdu stosują się do zaleceń komandora w zakresie związanym z porządkiem i bezpieczeństwem w trakcie rajdu. W trakcie rajdu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.
 9. Budżet rajdu pochodzi ze środków Organizatora, wsparcia sponsorów oraz opłaty za udział.
 10. Odpowiednie postanowienia regulaminu dla rajdu letniego (pieszego) mają zastosowanie dla zimowej, narciarskiej wersji rajdu.