V Rajd Rowerowy "Oikoumene" - Jaś Wędrowniczek

2017-09-16 V Rajd Rowerowy "Oikoumene"

16 września 2017r.
V Rajd Rowerowy  "Oikoumene"


REGULAMIN

V Rajdu Rowerowego „OIKOUMENE”

 

ORGANIZATOR: Ks. prob. Roman Jagiełło

Parafia Polskokatolicka pw. „Dobrego Pasterza” w Łękach Dukielskich

KOMANDOR: Stefan Wójcik – prezes Krośnieńskiego Towarzystwa Cyklistów

CELE RAJDU:

 • uczczenie 120. rocznicy powstania Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA i Kanadzie;
 • uczczenie pamięci ofiar II wojny światowej (cmentarz wojenny, zbiorowa mogiła zamordowanych Żydów);
 • kształtowanie postawy tolerancji religijnej wobec innych wyznań i religii;
 • odwiedzenie cerkwi łemkowskich, w których Łemkowie modlili się przed ich wysiedleniem;
 • spotkanie ze świadkiem historii Mikołajem Gabło – Łemkiem;
 • obejrzenie wystawy Akcja „Wisła”;
 • promocja zdrowego stylu życia;
 • pogłębienie współpracy z LGD „Kraina Nafty” i okolicznymi gminami w propagowaniu turystyki rowerowej na terenach tych gmin;
 • budowanie relacji międzyludzkich i między różnymi organizacjami i wspólnotami religijnymi;
 • propagowanie poprzez osobisty udział w rajdzie Klubu Honorowych Dawców Krwi Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, Krośnieńskiego Towarzystwa Cyklistów.

TRASA :

Łęki Dukielskie – Dukla – Tylawa – Barwinek – Mszana – Chyrowa – Olchowiec

ZASADY:

 •  Uczestnicy rajdu przestrzegają bezwzględnie poleceń organizatorów Rajdu oraz zasad ruchu drogowego.
 • Dzieciom, które nie posiadają kasków, wypożyczy je organizator.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają kamizelki odblaskowe.
 • W czasie trwania Rajdu uczestnicy jadą w grupach maksymalnie do 15 osób.
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz przekraczania środka jezdni, czyli zakaz jazdy lewym pasem drogi.
 • Nie wyprzedza się innych uczestników rajdu.
 • Można jechać parami.
 • Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania wyrobów alkoholowych i odurzających.
 • Każdy uczestnik rajdu będzie ubezpieczony i startuje na własną odpowiedzialność.
 • Niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.
 • Organizator zapewnia asekurację wozu strażackiego OSP z wyposażeniem medycznym.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie i za rzeczy zaginione.
 • We wszystkich sprawach spornych, nieujętych w regulaminie, decyduje organizator.