Kurs Klasyfikowania Grzybów Świeżych - Jaś Wędrowniczek - Rymanów

2019-06-01 Kurs Klasyfikowania Grzybów Świeżych

1-3 czerwca odbył się:
KURS KLASYFIKATORA GRZYBÓW ŚWIEŻYCH

 


pensjonat „Zamek” w Lesku

 

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom zmierzającym do zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu grzyboznawstwa i uzyskania uprawnień klasyfikatora grzybów świeżych organizuje trzydniowy kurs specjalistyczny dla osób pragnących uzyskać tego rodzaju kwalifikacje.

Uprzejmie informuje się że, obowiązek uzyskania uprawnień klasyfikatora grzybów świeżych wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych albo artykułów spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. Nr 115, poz. 672 ze zm.) i dotyczy podmiotów działających na rynku spożywczym, prowadzących działalność w zakresie skupu grzybów rosnących w warunkach naturalnych.

W województwie podkarpackim obrót grzybami świeżymi odbywa się najczęściej na targowiskach, w punktach skupu i innych miejscach sprzedaży w sposób najczęściej nieprawidłowy tj. bez wymaganej oceny dokonanej przez uprawnionego klasyfikatora grzybów świeżych. Przyczyni się niewątpliwie również do podniesienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, zwiększenia zaufania klientów czyniących zakupy na targowiskach, w rezultacie spowoduje zmniejszenie ryzyka wystąpienia groźnych dla zdrowia i życia zatruć grzybami.

Wykładowcami kursu będą specjaliści grzyboznawcy i klasyfikatorzy z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.

 

Rozpoczęcie szkolenia: 01.06.2019 r. godz. 1000.

Miejsce szkolenia: Pensjonat „Zamek” ul. Piłsudskiego 7, 38-600 Lesko.

Koszt: 650 zł/os (cena uwzględnia noclegi oraz pełne wyżywienie).

 

Zgłoszenia chętnych do uczestnictwa w kursie (zał. 1) należy kierować do dnia 20.05.2019 r. drogą elektroniczną na adres:

artur.zamorski@wsse.rzeszow.pl,

zamek@gat.pl

lub telefonicznie:

WSSE w Rzeszowie tel. 17 852 21 11 w. 343 (Artur Zamorski lub Agata Kukla),

Pensjonat ,,Zamek” w Lesku tel. 13 469 62 68.