VII RAJD ROWEROWY „OIKOUMENE” - Jaś Wędrowniczek - Rymanów

2019-06-15 15.06.2019r. VII Rajd Rowerowy "Oikoumene"

15 czerwca 2019 r. odbył się:

Rajd Rowerowy OIKOUMENE


REGULAMIN

VII Rajdu Rowerowego „OIKOUMENE”  im.Maćka Kurowskiego

 

ORGANIZATOR: Ks. prob. Roman Jagiełło

Parafia Polskokatolicka pw. „Dobrego Pasterza” w Łękach Dukielskich

 

KOMANDOR: Stefan Wójcik – prezes Krośnieńskiego Towarzystwa Cyklistów

 

CELE RAJDU:

  • uczczenie 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej;
  • edukacja historyczna związana z tematyką II wojny światowej;
  • poznawanie dóbr dziedzictwa kulturowego ocalałego po wojnie;
  • kształtowanie postawy tolerancji religijnej wobec innych wyznań i religii;
  • budowanie relacji międzyludzkich i między różnymi organizacjami i wspólnotami religijnymi;
  • pogłębienie współpracy z LGD „Kraina Nafty” i okolicznymi gminami w propagowaniu wydarzeń i miejsc historycznych poprzez turystykę rowerową na terenach tych gmin;
  • promocja zdrowego stylu życia;
  • propagowanie poprzez osobisty udział w rajdzie Klubu Honorowych Dawców Krwi Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, Krośnieńskiego Towarzystwa Cyklistów i organizacji pozarządowych.

 

TERMIN: 15 czerwca 2019 r.

 

TRASA :

Łęki Dukielskie – Dukla – Teodorówka – Nowy Żmigród – Nienaszów – Łęki Dukielskie

 

ZASADY:

Uczestnicy rajdu przestrzegają bezwzględnie poleceń organizatora oraz zasad ruchu drogowego.

Dzieciom, które nie posiadają kasków, wypożyczy je organizator.

W czasie trwania rajdu uczestnicy jadą w grupach maksymalnie do 15 osób.

Obowiązuje bezwzględny zakaz przekraczania środka jezdni, czyli zakaz jazdy lewym pasem drogi.

Nie wyprzedza się innych uczestników rajdu.

Można jechać parami.

Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania wyrobów alkoholowych i odurzających.

Każdy uczestnik rajdu będzie ubezpieczony i startuje na własną odpowiedzialność.

Niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.

Organizator zapewnia asekurację wozu strażackiego OSP z wyposażeniem medycznym.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie i za rzeczy zaginione.

We wszystkich sprawach spornych, nieujętych w regulaminie, decyduje organizator.

Uczestnicy zgodnie z RODO pisemnie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez organizatora Rajdu.

 

 

 

Zatwierdzam  Ks. Roman Jagiełło