Atrakcje w okolicy
Katalogi promocyjne
Książka kucharska
Katalog Carpathia
Facebook
Google+
Youtube

SZWAJCARSKO – POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY

SZWAJCARSKO – POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY

Obszar tematyczny: Inicjatywy na rzecz rozwoju regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych

Projekt: Alpy Karpatom – projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich południowych obszarów województwa podkarpackiego,

 

Działanie: III. 3.2.2

GÓRSKI FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, NABÓR NR II

Instytucja Realizująca Projekt: Fundacja Karpacka – Polska, ul. Rynek 7, 38-500 Sanok, tel. 13 46 388 50, e-mail: biuro@fundacjakarpacka.org, www.alpykarpatom.pl

Operator Dotacji: Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 17, tel. 13 461 29 98, e-mail: biuro@barr-ustrzyki.pl, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. www.barr-ustrzyki.pl

Projekt

POSZERZENIE OFERTY FIRMY POPRZEZ WPROWADZENIE NOWYCH PRODUKTÓW W POSTACI SWOJSKICH WYROBÓW „Z JAŚKOWEJ SPIŻARNI” ORAZ „KARPACKICH WIECZORKÓW”

Koszt projektu i kwota wnioskowanego dofinansowania

Całkowite koszty kwalifikowane – całkowite koszty projektu (A) Kwota wnioskowanego dofinansowania (B)

Udział % kwoty dofinansowania w całkowitych kosztach projektu (100*B/A)

103 748,20

62 248,92

60%

 

Okres trwania projektu

Okres trwania projektu

 7 miesięcy


1. Zakres i cele projektu:

Celem nadrzędny projektu, rozumianym jako efekt długoterminowy, jest poszerzenie oferty firmy o nowe usługi oraz stworzenie skutecznych narzędzi promocji regionu. Ponieważ rozwój firmy uzależniony jest zarówno od czynników wewnętrznych takich jak: marketing, przedsiębiorczość, atrakcyjność oferowanych produktów i usług jak i zewnętrznych: atrakcyjność turystyczna obszaru, ilość świadczonych usług, gościnność mieszkańców, dlatego Wnioskodawca zamierza w ramach projektu podejmować działania, które będą stymulować rozwój firmy a dzięki temu również rozwój obszaru.

2. Harmonogram realizacji projektu.

 

 

Nazwa działania

Okres realizacji projektu (w miesiącach)

1

stycz

2

luty

3

marz

4

kwie

5

maj

6

czerw

7

lip

8

sier

9

wrzes

10

paźdz

11

list

12

grudz

Działanie 1 Wyposażenie w sprzęt gastronomiczny

x

x

x

Działanie 2 Zakup

stołów

x

  Działanie 3 Zakup stolików, stołków, ławostołów

x

    Działanie 4 Zakup krzeseł

x

x

 Działanie 5 Zakup sprzętu gastornomiczno-cateringowego

x

x

   Działanie 6 Zakup  produktów do dekoracji sali restauracyjnej

x

x

    Działanie 7 Zakup stroi dla kapeli

x

    Działanie 8 Opracowanie

 

i wydruk wkładek do menu

x

 

Działanie 19 Folder „Karpackie Wieczorki”

x

 

x

  Działanie 24 Karpacki Festiwal Smaków

x

x

 

 

 

3. Korzyści związane z projektem

Dzięki realizacji projektu nastąpi: zwiększenie poziomów dochodu ze sprzedaży  produktów/usług, zwiększenie zatrudnienia oraz wykreowanie nowych produktów i usług („Karpackie wieczorki” -folder, wyposażenie sali w stoły drewniane, produkty regionalne). Elementem rozstrzygającym o spełnieniu przez projekt celów będzie fakt, iż rezultaty projektu przełożą się na wzmocnienie oferty turystycznej,  gdyż każde nowe działania zwiększające liczbę klientów świadczyć będą o powodzeniu przedsięwzięcia i wzmocnieniu oferty turystycznej.

Wskaźniki rezultatu projektu:

  • ·zwiększenie dochodu ze sprzedaży
  • ·liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów
  • ·liczba produktów/usług spełniających wymogi jakości marki
  • ·zwiększenie konkurencyjności firmy
  • ·promocja firmy w kraju i zagranicą

Bezpośrednie rezultaty projektu będą oddziaływały na wzrost przychodów firmy. Będą one widoczne wraz z zakończeniem realizacji projektu.