Atrakcje w okolicy
Katalogi promocyjne
Książka kucharska
Katalog Carpathia
Facebook
Google+
Youtube

   Szlak Architektury Drewnianej

smolnik-min-6

Szlak Architektury Drewnianej na terenie województwa podkarpackiego to dziewięć tras o łącznej długości 1202 km. Na szlaku znajduje się 127 obiektów architektury drewnianej. Obejrzeć można m.in.: kościoły, cerkwie, skanseny, zespoły zabudowy małomiasteczkowej, dworki i pałace. Na szczególna uwagę zasługują perły architektury drewnianej wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO: kościół w Haczowie pochodzący z XV w., zespół plebański w Bliznem z kościołem drewnianym z XVI w. i z polichromią przedstawiającą unikatową tzw. biblię plebejską, najlepiej zachowana klasyczna cerkiew typu bojkowskiego w Smolniku z 1791 r., usytuowana na wzgórzu cerkiew w Chotyńcu z unikatową figuralno-ornamentalną polichromią z 1. poł. XVIII w i cennym ikonostasem, cerkiew pw. św. Michała Archanioła z dzwonnicą w Turzańsku z polichromiami prezentującymi sceny chrztu Rusi i sceny z Ewangelii zawierające elementy lokalnego krajobrazu, wzniesiona ok. 1583 r. cerkiew w Radrużu wyróżniająca się doskonałą akustyką i oryginalnością układu.

Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej – Najlepszy Produkt Turystyczny Roku 2004.

Więcej informacji o Szlaku Architektury Drewnianej województwa podkarpackiego na stronie: sad.podkarpackie.travel