Atrakcje w okolicy
Katalogi promocyjne
Książka kucharska
Katalog Carpathia
Facebook
Google+
Youtube

9 km   ROGI – Kościół XVII w.

Kościół drewniany pw. św. Bartłomieja z XVII w.

Na szczególną uwagę zasługują: późnobarokowa ambona z korpusem w kształcie owocu granatu i obudowa schodów w kształcie czterech rozłożonych łusek granatu. Baldachim nad amboną; chrzcielnica barokowa z czarnego marmuru (I poł. XVIII w.); ławki dostosowane rzutem do dawnego kościoła przedstawiające modlitwę ludzi różnych stanów, ławki pochodzą z przełomu XVII/XVIII w.; konfesjonał, krucyfiksy.

rogi