Atrakcje w okolicy
Katalogi promocyjne
Książka kucharska
Katalog Carpathia
Facebook
Google+
Youtube

84 km   BARDEJÓW

Bardejów –  miasto powiatowe w północno-wschodniej Słowacji, w kraju preszowskim, w historycznym regionie Szarysz. W 2000 r. bardejowskie Stare Miasto wraz z tzw. suburbium żydowskim zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO jako czwarty zespół architektoniczny na Słowacji.

 • Kościół św. Idziego(słow. dom sv. Egidia) – najcenniejszy zabytek miasta. Wzniesiony w XIV w., rozbudowany w połowie XV w., później wielokrotnie restaurowany. Z jego wieży roztacza się widok na zabytkowe centrum i okolice. Wewnątrz zachowało się jedenaście późnogotyckich ołtarzy skrzydłowych z lat 1460-1520, stojących w swych pierwotnych lokalizacjach, co jest ewenementem na skalę europejską. Obecnie w randze bazyliki mniejszej.
 • Kościół św. Jana Chrzciciela z klasztorem franciszkanów z XV w. Pierwotnie gotycki, w XVII w. przebudowany w stylu późnorenesansowym. Dzisiejszą postać zyskał w roku 1878.
 • Kościół ewangelicki św. św. Cyryla i Metodego – zbudowany w latach 1798-1808 w północnej części byłej fosy, klasycystyczny.
 • Cerkiew greckokatolicka pw. świętych Piotra i Pawła z lat 1901-1902, eklektyczna. Zbudowana na terenie dawnej fosy przy południowym murze obronnym.
 • Stara synagoga żydowska, pierwotnie budowla gotycka, kilkakrotnie przebudowywana.
 • Kalwaria z lat 1863-1869 – okazały kompleks z kapliczkami drogi krzyżowej i kościołem św. Krzyża, wybudowany na wsch. od miasta według projektu mieszkańca Bardejowa, V. Myškovskiego.
 • Ratusz z lat 1505-1511, w bryle późnogotycki, jednak z wieloma elementami i detalami architektonicznymi charakterystycznymi już dla architektury renesansu. Uznawany za najstarszy renesansowy zabytek Słowacji; obecnie mieszczą się w nim Muzeum Szaryskie i Muzeum Historii Bardejowa.
 • Zespół zabudowy mieszkalnej w Rynku (słow. Radničné námestie) i przyległych ulicach – domy pierwotnie gotyckie, w większości przebudowane w stylu renesansowym.
 • Mury obronne z XIV-XVI w. z trzema (pierwotnie) bramami, basztami i barbakanem, uważane za najlepiej zachowany miejski kompleks obronny na Słowacji.
 • Suburbium żydowskie – unikatowy na tych terenach zespół budynków gminy żydowskiej z XVIII w.: synagoga, szkoła, łaźnia, rzeźnia, budynek władz gminy i cmentarz.
 • Skład soli – gotycko-renesansowa budowla w sąsiedztwie (na północ) Bramy Zachodniej, powstała wzdłuż łuku muru obronnego. Po raz pierwszy wspominana była (jako własność miasta) w 1489 r. Składowano tu sól dostarczaną tzw. „Solną drogą” z polskich salin w Bochni i Wieliczce, która następnie była rozwożona do innych miast Węgier.
 • Fontanna na Rynku, znajdująca się w miejscu dawnego zbiornika (cysterny), do którego wodę doprowadzano grawitacyjnie drewnianymi rurami (grawitacyjny wodociąg funkcjonował od początku XV do połowy XX w.).
 • Rzeźba św. Floriana upamiętniająca wielki pożar miasta z 1774 r.
 • Studnia tzw. “rynkowa”, z początku XVIII w. Pierwotnie głęboka na 23 m.

BARDEJÓW ZDRÓJ (słow.  Bardejovské Kúpele)–uzdrowisko na Słowacji, wchodzi w skład miasta Bardejów i jest położone kilka kilometrów na północ od jego centrum.

 • 2 źródła wód mineralnych stale dostępne w parku zdrojowym
 • 8 źródeł wykorzystywanych w zespole leczniczo-balneologicznym i w ogólnodostępnej pijalni wód mineralnych.
 • Leczenie: choroby przewodu pokarmowego i przemiany materii.
 • Dwa baseny kąpielowe i korty tenisowe.
 • “Šarišské Múzeum” (Muzeum krajoznawcze)
 • Muzeum Architektury Ludowej (skansen) regionu Szarysz.