Atrakcje w okolicy
Katalogi promocyjne
Książka kucharska
Katalog Carpathia
Facebook
Google+
Youtube

47 km   KOMAŃCZA

Komańcza – pierwsza wzmianka o wsi Komanycza, Crziemyenna pochodzi z 1512. Nazwa miejscowości może sięgać okresu staroruskiego, wieś miała się nazywać Krzemienna (przymiotnik krzemienny – „kamienisty”), lecz z czasem przyjęła się nazwa Komańcza, od nazwy rzeki Komańcza, później Kumanieckiego Potoku.

Wieś leży na szlaku architektury drewnianej województwa podkarpackiego.

  • Cerkiew prawosławna pw. Opieki Matki Bożej z 2008 r. po pożarze (pierwsza XIX w.) Dawna cerkiew greckokatolicka, jedna z trzech zachowanych cerkwi typu wschodniołemkowskiego. Ulokowana na wzgórzu. Wewnątrz kompletny ikonostas z 1832 r. Tel 134677224.

komańcza

  • Klasztor Sióstr Nazaretanek -Izba Pamięci Prymasa Wyszyńskiego – założony w 1928 r. W klasztorze można obejrzeć izbę pamięci kardynała Stefana Wyszyńskiego; przed budynkiem pomnik Prymasa Tysiąclecia.

komancza