Atrakcje w okolicy
Katalogi promocyjne
Książka kucharska
Katalog Carpathia
Facebook
Google+
Youtube

44 km   STĘPINA – Schron wojenny

Schron kolejowy, niemieckie fortyfikacje z okresu II Wojny Światowej, bunkry bojowe i bierne

Naziemny schron kolejowy we wsi Stępina na granicy z wsią Cieszyna, wchodzący w skład kwatery głównej Hitlera “Anlage Süd” z okresu II wojny  światowej Kompleks w Stępinie został zbudowany w latach 1940–1941 przez Organizację Todt. W jego skład wchodziło kilkadziesiąt obiektów o różnym przeznaczeniu (schrony, bunkry strażnicze, kwatery, budynki zaplecza technicznego itp.), z których zachowało się siedem budowli o konstrukcji żelbetowej, w tym największa z nich, naziemny tunel schronowy dla pociągów sztabowych Hitlera.

101625-5289538

121998