Atrakcje w okolicy
Katalogi promocyjne
Książka kucharska
Katalog Carpathia
Facebook
Google+
Youtube

35 km   ZAGÓRZ – Ruiny Klasztoru

Ruiny Klasztoru Karmelitów Bosych z XVIII w.

Monumentalne ruiny późnobarokowego kościoła i klasztoru – warowni ojców Karmelitów Bosych na wzgórzu Mariemont (345 m. n.p.m.) w zakolu rzeki Osławy. Jeden z nielicznych zachowanych klasztorów warownych w Polsce i na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

ruiny-klasztoru-w-zagorzu-2