Atrakcje w okolicy
Katalogi promocyjne
Książka kucharska
Katalog Carpathia
Facebook
Google+
Youtube

23 km   ODRZYKOŃ – Zamek

ZAMEK KAMIENIEC  w Odrzykoniu

Kamieniec to warownia obronna z XIV w. położona na skalnym wzgórzu, na skraju Czarnorzecko–Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, jest jednym z najpiękniejszych przykładów połączenia budowli z krajobrazem.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pracownia ceramiki Pracownia Ceramiki Zamkowej to usytuowany w ruinach historycznego Zamku Kamieniec produkt turystyczny, który w interaktywny sposób prezentuje tematykę produkcji wyrobów z ceramiki, oraz techniki ich zdobienia. Oferta pracowni skierowana jest do szerokiego spektrum odbiorców, w szczególności do szkół oraz instytucji. Pracownia jest ukierunkowana na świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w postaci organizacji interaktywnych warsztatów tworzenia i zdobienia ceramiki.

Warsztaty twórcze

Program zajęć został dopasowany do przedziałów wiekowych. Zajęcia mają na celu rozwój twórczego myślenia oraz wykształcenie potrzeby pracy zespołowej. Oferta dla szkół obejmuje wiele elementów o charakterze edukacyjnym, historycznym oraz animacji plastycznej ukierunkowanej na rozwój kreatywności. Program pobytu i animacji jest dostosowywany do wieku i potrzeb uczestników. Zapraszamy do udziału w następujących zajęciach:

 1. Warsztaty lepienia z gliny metodą wałeczkową, wygniatania lub plastrową.
  • Uczestnicy zapoznają się z pracą w glinie oraz technikami jej zdobienia.
  • Uczestnicy warsztatów pod okiem instruktora wykonają i ozdobią przedmioty gliniane, która stanowić będzie pamiątkę z pobytu w ruinach zamku.
  • Wybrani uczestnicy zajęć spróbują swoich sił na kole garncarskim.
  • Prace zostaną wypalone w piecu ceramicznycm i dostarczone uczestnikom.
 2. Warsztaty zdobienia glinianych figurek i form w technice malarskiej
  • Uczestnicy zajęć zapoznają się z pracą w glinie oraz technikami jej zdobienia.
  • Uczestnicy otrzymają wykonane z gliny półprodukty, które będą zdobić za pomocą techniki malarskiej.
  • Wybrani uczestnicy zajęć spróbują swoich sił na kole garncarskim.

 

 

ODRZYKOŃ – wieś położona nad Wisłokiem, koło Krosna. Wykopaliska poświadczają, że w Odrzykoniu i w okolicach przed 966 istniało tu grodzisko, w czasach kultury łużyckiej. Inne podanie głosi, że w miejscu późniejszego zamku wznosiła się tu pogańska świątynia, spalona podczas tatarskiego najazdu.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

 • Kościół św. Katarzyny z 1887 roku
 • Pomnik poległych za ojczyznę w latach 1914-1921, wzniesiony w 1929
 • Ruiny Zamku Kamieniec

Ścieżki przyrodnicze:

Ścieżka przyrodnicza łącząca Odrzykoń z rezerwatem Prządki . Na jej trasie:

 • Grota „Smocza Jama”,
 • Zbiorowe mogiły mieszkańców, zmarłych na cholerę w XIX w.,
 • Ślady grodziska Wiślan z IX w.
 • Cmentarzysko kurhanowe (IX/X w.).

Ścieżka przyrodnicza “Przy zamku Kamieniec” o długości 1,5 km. Na jej trasie:

 • Wychodnie piaskowca ciężkowicko – istebniańskiego
 • Cmentarz choleryczny z XIX w.
 • Punkt widokowy
 • Muzeum Wsi w Odrzykoniu