Atrakcje w okolicy
Katalogi promocyjne
Książka kucharska
Katalog Carpathia
Facebook
Google+
Youtube

18 km   Jaśliski Park Krajobrazowy

JAŚLISKI PARK KRAJOBRAZOWY

Powierzchnia Parku wynosi 25288 ha, chroni wschodnią część Beskidu Niskiego – obszaru źródliskowego Jasiołki i Wisłoka.

  • Obszary leśne parku to głównie naturalne zbiorowiska buczyny karpackiej porastającej najwyższe wzniesienia.
  • Zespoły łąkowo – pastwiskowe dawnych, nieistniejących wsi: Jasiel (rezerwat „Źródliska Jasiołki”, Czeremcha i Lipowiec.
  • Rozległe obszary łąk stanowią dogodne siedlisko dla ptaków drapieżnych , z których występuje tu m.in.: orzeł przedni, orlik krzykliwy , myszołów zwyczajny i jastrząb.
  • „Przełom Jasiołki”  pomiędzy Piotrusiem a Ostrą
  • Kompleks leśny „Kamień nad Jaśliskami”.

mapajpk

37130655

logo JPK