Atrakcje w okolicy
Katalogi promocyjne
Książka kucharska
Katalog Carpathia
Facebook
Google+
Youtube

18 km   JAŚLISKA

Jaśliska są dawnym obronnym miasteczkiem przygranicznym, które strzegło drogi na trasie z południa Europy (z Węgier , przez Koszyce do Duki, Rymanowa, Krosna czy Sanoka). Świadczą o tym pozostałości murów obronnych.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE:

Drewniana zabudowa rynku – złożona z domów o konstrukcji przysłupowej, ustawionych szczytem do placu, najstarsze domy pochodzące z połowy XIX wieku zachowały się w południowo-zachodniej pierzei (nr 26,27,30). Stare domy drewniane można też zobaczyć przy bocznej uliczce na południe od rynku.

jasliska
Kościół Parafialny pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej – Kościół wzniesiony został w stylu późnobarokowym na miejscu stojącego od 1529 r. drewnianego kościoła pw. św. Stanisława. Obecna świątynia została rozbudowana w roku 1912. W ołtarzu głównym znajduje się (uchodzący za cudowny) obraz Matki Boskiej Jaśliskiej sygnowany w 1634 r., koronowany przez papieża Jana Pawła II w czerwcu 1997 r.

kościół jasliska