Atrakcje w okolicy
Katalogi promocyjne
Książka kucharska
Katalog Carpathia
Facebook
Google+
Youtube

13 km   RUDAWKA RYMANOWSKA

Ściana „Olzy” w Rudawce Rymanowskiej, jest jedną z najciekawszych osobliwości przyrodniczych regionu, to najbardziej wyjątkowy odcinek przełomu Wisłoka. Możemy tu zaobserwować największy przekrój przez łupki menilitowe w polskich Karpatach, ściany skalne dochodzą tu do 40 metrów wysokości. W przyszłości planowane jest utworzenie tu rezerwatu przyrody „Dolina Wisłoka” .

Mało kto wie, że Jan Paweł II często odwiedzał tereny Rudawki Rymanowskiej podczas swoich pieszych wędrówek. Co ciekawe to tu otrzymał telegram o śmierci Pawła VI oraz stąd pojechał na konklawe, gdzie później został papieżem. Przy „Ścianie Olzy” obok niewielkiego, pełnego uroku skalnego wodospadu, znajduje się pamiątkowa tablica poświęcona Papieżowi Polakowi.

Jest to bardzo dobre miejsce dla wypoczynku nad wodą i na chwile refleksji.