Atrakcje w okolicy
Katalogi promocyjne
Książka kucharska
Katalog Carpathia
Facebook
Google+
Youtube

12 km   ZARSZYN – Galeria Rękodzieła

Galeria Rękodzieła Artystycznego 

Galeria rękodzieła artystycznego jest miejscem wyjątkowym i niepowtarzalnym ze względu na klimat i zbiory eksponatów, których twórcami są lokalni rękodzielnicy.

W Galerii prezentowane są lokalne produkty rękodzielnicze i pamiątki, które wzbogacają ofertę turystyczną i promują kulturę, a przede wszystkim tradycje rzemieślnicze. Galerią opiekuje się Stowarzyszenie „INICJATYWA”, wspierające rozwój lokalnej kultury i sztuki poprzez organizację wydarzeń artystycznych, popularyzowania dorobku artystycznego twórców, propagowania kultury ludowej, ochrony lokalnego materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Stała ekspozycja galerii to prace lokalnych twórców, miłośników sztuki, specjalizujących się w dziedzinie haftu krzyżykowego, ikonopisarstwa, wikliniarstwa, malarstwa, rzeźby, filcu, tkactwa, koronkarstwa i nie tylko.

KONTAKT:

Galeria Rękodzieła Artystycznego w Zarszynie
ul. Bieszczadzka 146, 38-530 Zarszyn
Kontakt: LGD „Dorzecze Wisłoka”, tel. 13 4670075

26